Audiodeskrypcja - "obraz słowem malowany"


Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie. więcej...

Ogólne zasady tworzenia audiodeskrypcji

Zjednoczył nas cel, którym jest tworzenie i upowszechnianie idei audiodeskrypcji w Polsce. Dzięki temu mamy nadzieję, iż uda się nam zwiększyć świadomość społeczną o tym, że brak wzroku lub jego ograniczenia nie przekreślają dostępu do kultury obrazu.

Aby zrealizować swoje marzenia i plany, zamierzamy:
  • Promować technikę audiodeskrypcji na wszelkich płaszczyznach medialnych
  • Rozpowszechniać informacje na tematy związane z audiodeskrypcją
  • Doradzać, konsultować przy wyborze odpowiednich rozwiązań sprzętowych do kina, teatru, muzeum, galerii, opery
  • Wspierać tworzenie pola do dyskusji o udostępnianiu kultury obrazu poprzez tworzenie audiodeskrypcji
  • Organizować konferencje, szkolenia i warsztaty dla osób, które w przyszłości chciałyby tworzyć audiodeskrypcję
  • Współorganizować różnego typu wydarzenia kulturalne, które będą dostępne osobom niewidomym
    i słabowidzącym

Realizacja naszych pomysłów jest możliwa tylko dzięki współpracy wielu osób.