Audiodeskrypcja - "obraz słowem malowany"


Co to jest audiodeskrypcja?
Audiodeskrypcja ang. audio description [AD] - słowny opis obrazów i treści wizualnych, umożliwiający osobom niewidomym i słabowidzącym zrozumienie i korzystanie z informacji, które z różnych względów mogą być dla nich niedostępne.

Kto to jest audiodeskryptor?
Audiodeskryptor lub Deskryptor - osoba opisująca widziany obraz osobom niewidomym i słabowidzącym. Tworzy i odczytuje opis tzw. skrypt lub na żywo odzwierciedla słowami widziany obraz.

Audio deskrypcja czy audiodeskrypcja?
Słowo audiodeskrypcja pisze się łącznie. Cząstka audio-, podobnie jak np. wideo-, wymaga takiej właśnie pisowni, por. podobne wyrazy obecne w słownikach: audiofilia, audiologia, audiotele.
- Mirosław Bańko, Poradnia Językowa PWN

Audio- z łac. "słucham, słyszę" jest pierwszym członem wyrazów złożonych, wskazującym na związek z dźwiękiem, słuchem, słyszeniem', np. audiofil, audiograf, audiogram, audiolog, audiometr... Podobnie jak w tych wyrazach, także w audiodeskrypcji pisownia cząstki audio- jest łączna z tym, co po niej następuje, czyli piszemy audiodeskrypcja.
- Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, Poradnia Językowa WPUJ